Thẻ: nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn